تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲ تعداد بازدید:1067

ابومنذر الشنقیطیابومنذر الشنقیطی از شخصیت های ناشناخته و تاثیرگذار در جریان تکفیری می باشد. او را به عنوان یکی از سه ضلع مثلث شرعی داعش معرفی می کردند که کتاب های زیادی در حمایت از داعش و خط دهی به آنها تالیف کرده است. نکته جالب اینکه او اکنون به جرگه مخالفان داعش پیوسته و علیه آنان کتاب نوشته است.

ادامه متن ... 
  فرستادن مقاله چاپ مقاله