درباره ما


امروزه برخی مسلمانان با برداشت های نادرست از قرآن و سنت و تحریف مفاهیم دینی، به تکفیر و قتل عام مسلمانان بیگناه اقدام می‌کنند. دشمنان اسلام نیز با سوء استفاده از جریان‌های تکفیری و واگرایی برخی دولت های اسلامی، در صدد نشان دادن چهره‌ای خشن از اسلام، مخدوش کردن چهره رحمانی اسلام اصیل و معتدل، و ترویج اسلام افراطی برآمده اند.

در چنین شرایطی بر اندیشمندان مسلمان لازم است که وارد صحنه شده و به دفاع از اسلام ناب بپردازند.بر همین اساس جمعی از دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم با راه اندازی سایت جامع پژوهش های تکفیری در نظر دارند برای مقابله با جریان های تکفیری فعالیت های ذیل را انجام دهند:

  1. تدوین اطلس جریان ها، شخصیت ها، و مفاهیم پرکاربرد سلفی های تکفیری به هدف معرفی جریانها، مبانی فکری، شبهات و نقد آن.
  2. بارگزاری کلیپ، پوستر، کتب و مقالات به منظور معرفی عملکرد تکفیری‌ها و نقد اندیشه تکفیر.
  3. تهیه گزارش از نشست های برگزار شده با موضوع مقابله با جریان های تکفیری.
  4. پاسخ تخصصی به پرسش های مربوط به جریان ها، شخصیت ها، مبانی فکری و شبهات تکفیری.
  5. پوشش اخبار جهان اسلام و آخرین رویدادهای جریان های تکفیری.